Na stronie nowymagazyn.pl mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.

Social media_MeetingPoint1200_1200

MEETING POINT FOKSAL. Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP zaprasza na nowy cykl spotkań

Jak projektować obiekty, które w sercach dużych aglomeracji tworzyć będą przyjazne, pełne zieleni strefy, czerpiące z lokalnego potencjału i historii tych miejsc? Jak sprawić, by były naturalne i otwarte, by aktywnie zapraszały szerokie grono odbiorców do współtworzenia ich unikalnego charakteru? Odpowiedzi na te ważne kwestie szukać chce Przemo Łukasik i Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, które rozwija nowy cykl wydarzeń pod hasłem MEETING POINT FOKSAL. Jego ideą jest pobudzenie otwartej debaty na temat tworzenia zrównoważonych miast poprzez spotkania z wybitnymi architektami oraz ekspertami z powiązanych dziedzin. Pierwsze spotkanie odbędzie się już 8 września 2023 r. o godzinie 17.30.

MEETING POINT FOKSAL to nowy cykl spotkań z wybitnymi architektami oraz ekspertami zainicjowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP. Wraz z autorami najbardziej inspirujących budowli ostatnich lat SARP ma ambicję rozwijać otwarty think tank, który w duchu wymiany wiedzy i pomysłów będzie miejscem zderzania idei i potrzeb. Ma on angażować wszystkich tych, którym bliska jest nie tylko architektura, ale też nowa energia i otwartość przestrzeni miejskich.

„Tą inicjatywą mamy nadzieję łączyć pokolenia, dyscypliny i wiedzę. Dzieląc się doświadczeniami starszych architektów, chcemy otwierać się na młodych i zapraszać do żywej debaty przedstawicieli wielu środowisk.” – mówi arch. Agnieszka Kalinowska-Sołtys, prezeska SARP.

„Chcemy wsłuchać się w głosy architektów, urzędników, urbanistów i specjalistów od pejzażu. Zaprosić do dyskusji varsavianistów, studentów, socjologów, ale także praktyków z zakresu odpowiedzialności społecznej i ESG.” – dodaje Przemo Łukasik, moderator cyklu MEETING POINT FOKSAL.

Pierwszy wykład już 8 września!

Pierwsze z cyklu wydarzeń spotkanie będzie miało miejsce już 8 września, o godz. 17.30 w Pawilonie Wystawowym SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie. Inaugurujący wykład pod tytułem „Francuskie doświadczenia architektoniczne. Inspiracje dla tworzenia przyjaznych ekosystemów w centrach miast” wygłoszą goście specjalni – Frédérica Chartier i Pascale Dalix z paryskiej pracowni architektonicznej ChartierDalix. Architekci opowiedzą o projektach, w których architektura jest postrzegana jako zbudowany system, który łączy w sobie gościnność życia, poezję i wspólne dobro. Przybliżą, w jaki sposób pracują nad równowagą w tworzeniu odpowiedniego środowiska współczesnego człowieka.

„Od lasów pasterskich po farmy przemysłowe, ludzka organizacja postępowała w kierunku oddzielenia miasta od wsi, miasta od rolnictwa, metropolii od obszarów wiejskich. Te opozycje opierają się na założeniu panowania ludzkości nad naturą oraz pragnieniu racjonalizacji i utowarowienia życia. Zagęszczenie miast niekoniecznie tworzy więzi społeczne. Być może najbardziej odpornymi miastami będą te, które są skłonne przywrócić pewną elastyczność w organizacji przestrzeni, zachęcając do różnorodności na bardzo lokalnych poziomach?” – mówią Frédéric Chartier i Pascale Dalix.

Po wykładzie odbędzie się dyskusja panelowa z udziałem architektów, przedstawicieli administracji, NGOs i varsavianistów. Na przykładach wybitnych budowli współczesnej architektury rozmówcy będą szukać odpowiedzi, jak projektować obiekty, które w sercach dużych aglomeracji będą tworzyć przyjazne, pełne życia, zrównoważone przestrzenie. Jak wkomponować zieleń, by przekładała się na dobrostan społeczności miejskich, stymulując wszystkich użytkowników do współtworzenia unikalnego charakteru tych miejsc.

„Naszym pragnieniem jest, aby SARP był przestrzenią otwartą dla wielu środowisk i zawodów, które wspólnie z architekturą wpływają na dobrostan człowieka i mają odpowiedzialny wpływ na świat. Chcemy, by to piękne miejsce przy ulicy Foksal wypełniało się życiem – aby środowisko otwierało się na młodszych i zapraszało do współpracy specjalistów wielu dziedzin i przedstawicieli wielu pokoleń.” – podsumowuje ideę cyklu spotkań MEETING POINT FOKSAL Przemo Łukasik.

MeetingPointZ+Patroni

Patronat nad wydarzeniem objęła Francusko-Polska Izba Gospodarcza CCIFP oraz Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Więcej na: https://www.sarp.pl/pokaz/meeting_point_foksal,3317/

Współpraca reklamowa

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *