Na stronie nowymagazyn.pl mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.

Dom_z_Grotą_BXB_wizualizacja_widok_od_wjazdu

Dom z Grotą Human Centered Biophilic Design

Dom z Grotą to budynek w którym nowoczesny design zakorzeniony w legendzie o Smoku Wawelskim łączy się z ideą architektury ekologicznej i zrównoważonej. Dom Symbiotyczny zaprojektowany w BXB studio uznany najbardziej ekologicznym budynkiem roku 2019 wg PLGBC, to dom w którym elementy ekologiczne towarzyszyły współczesnej bryle architektonicznej. Nasz najnowszy projekt – Dom z Grotą – to budynek, którego unikalny i nowatorski design jest pochodną ekologicznych idei funkcjonalno-przestrzennych oraz zasad tzw. human-centered biophilic design […]